top of page

Vad är hepatit A?

Hepatit A är en infektionssjukdom som främst sprids via förorenat vatten och mat men också genom munsex i analen. Hepatit A kan orsaka allt från milda till svåra symtom. Sjukdomen påverkar levern och kan leda till illamående, feber, trötthet och gulsot. 

Vaccination mot Hepatit A är det mest effektiva sättet att skydda sig mot sjukdomen. Vaccinet ges i två doser med ett intervall på sex till tolv månader varav den andra ger ett  långvarigt skydd. 

vaccin

Vaccination för hepatit A och B

På Älvsjö sexuell hälsa erbjuder vi trygga vaccinationer för både hepatit A och hepatit B som båda kan smittas genom oskyddat sex. 

Prioriterad preventionsgrupp

Män som har sex med män (MSM) är en prioriterad preventionsgrupp för hivprevention och erbjuds därmed kostnadsfri vaccination för både hepatit A och B.

MSM

Begreppet MSM gäller sexuella handlingar män emellan och inkluderar homo- och bisexuella män samt andra män som, oberoende av sexuell identitet, har sex med andra män. Fokus är på handlingarna, inte på individens sexuella identitet.

Symptom på hepatit A

De vanligaste symptomen på hepatit A inkluderar:

 • Trötthet

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Gulsot

 • Buksmärta

Vaccin för hepatit A

Hepatit A-vaccinet kan ges separat eller tillsammans med ett hepatit B-vaccin. Båda dessa vacciner kan ges från ett års ålder.

Vaccinationsschemat för hepatit A innefattar två doser. Den andra dosen ges 6 till 12 månader efter den första, vilket bidrar till att skapa ett starkt och långvarigt immunförsvar. Denna vaccination ger långvarig, och i vissa fall till och med livslång, immunitet. Detta är en betydande fördel, särskilt för de som reser till områden där hepatit A är vanligt förekommande.

Vaccinationsschemat för både hepatit B-vaccinet och det kombinerade vaccinet består av tre doser. Den första dosen ges initialt, följt av ytterligare doser efter 1 och 6 månader. Den tredje dosen ger troligen skydd under hela livet. Det är viktigt att fullfölja hela vaccinationsprogrammet för att uppnå optimalt skydd.

vacciner

Vad är hepatit B?

Hepatit B är en allvarlig infektion som påverkar levern och kan leda till både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Det sprids genom kontakt med blod, kroppsvätskor såsom genom samlag (vaginalt och analt) utan kondom samt vid munsex. 

 

Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga Hepatit B och rekommenderas starkt för alla, särskilt de som planerar att resa till områden där sjukdomen är vanlig.

 

Vaccinet ges i tre doser över en period av sex månader, och det är viktigt att fullfölja hela vaccinationsprogrammet för att uppnå bästa möjliga skydd. 

Hur ges vaccin för hepatit B
Hepatit B-vaccinet kan ges separat eller i kombination med ett hepatit A-vaccin. Vaccinet mot hepatit B kan ges till personer i alla åldrar, inklusive nyfödda, medan kombinationsvaccinet kan ges från ett års ålder.

Vaccinationsschemat för både hepatit B-vaccinet och det kombinerade vaccinet består av tre doser. Den första dosen ges initialt, följt av ytterligare doser efter 1 och 6 månader. Den tredje dosen ger troligen skydd under hela livet. Det är viktigt att fullfölja hela vaccinationsprogrammet för att uppnå optimalt skydd.

28.jpg

Symptom på hepatit B

De vanligaste symptomen på hepatit B inkluderar:

 • Trötthet

 • Gulsot

 • Mörk urin

 • Buksmärta

 • Illamående

 • Feber

Riskgrupper

Hepatit B kan drabba människor i alla åldrar. Risk ökar för att bli smittad vid oskyddat sex, nålbruk (även piercing och tatuering) och blodtransfusioner. Öven kontakt mellan barn såsom bett och rivmärken ökar risk för att smittas av Hepatit B.

bottom of page