top of page
30.jpg

Hur märks symptom av en könssjukdom?

Hur du märker av att du har en könssjukdom kan ibland vara svårt då de påverkar kroppen lite olika. Ibland märks de inte ens av och ger därför inga tydliga symptom. Därför rekommenderar vi dig alltid att testa dig om du exempelvis haft oskyddat sex.

Varför ska du testa dig för könssjukdomar?

Att testa sig för könssjukdomar är viktigt för att hålla koll på din hälsa när det gäller sex. Om du har en könssjukdom ökar risken för att få andra sjukdomar, inklusive HIV. Genom att testa dig regelbundet kan du upptäcka och behandla eventuella sjukdomar tidigt.

Att testa sig hjälper också till att stoppa spridningen av sjukdomar till andra människor. Många könssjukdomar ger inga tydliga tecken i början, så testerna är ett sätt att hitta och behandla problem innan de blir allvarliga.

Även om kondomer är bra för att skydda sig, är det smart att testa sig ändå. Det ger extra trygghet och gör att du kan vara säker på din egen hälsa. 

blond Doctor

När ska du testa dig?

Osäkert sex
Om du har haft oskyddat sex ökar risken för könssjukdomar. Användning av kondom minskar risken, men om den har spruckit eller glidit av kan det vara en god idé att överväga ett test.

 

Symptom eller besvär
Om du upplever symtom eller besvär som tyder på en könssjukdom, som obehag, utslag, eller smärta, är det viktigt att söka medicinsk hjälp samt överväga att göra ett test för att få rätt diagnos och behandling.

Misstänkt smitta
Om du har anledning att misstänka att du har eller kan ha fått en könssjukdom, är det klokt att ta det på allvar och genomgå ett test för att säkerställa din hälsa.


Sexpartner med könssjukdom
Om din eller dina sexpartners har diagnostiserats med en könssjukdom är det viktigt att du också undersöker dig och låter dig testas. Detta för att förhindra ytterligare överföring av könssjukdom.

Här kan du läsa om mer vilka tester vi kan utföra på mottagningen samt hur provtagningen går till.

bottom of page