top of page

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för Älvsjö sexuell hälsa

Älvsjö sexuell hälsa ska vara en ledande mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa i region Stockholm. Vi strävar efter att:

 

• Erbjuda förebyggande och behandlande insatser inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

 

• Bidra till att öka tillgänglighet, kvalitet och jämlik vård.

 

• Erbjuda ett gott och professionellt bemötande med fokus på patientens behov.

 

• Tillhandahålla hög medicinsk kvalitet och säkerhet

 

• Leverera effektiv och säker vård med strävan om kvalitetstänkande.

 

• Hålla en kontinuerlig utveckling både medicinskt och kompetensmässigt.

 

• Erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med möjligheter att utvecklas inom sin profession

 

• Uppnå balans mellan miljö, samhälle och ekonomi.

ILS Policy senast uppdaterad: 2024-04-03

Älvsjö Sexuell Hälsa

bottom of page